ÇÜ | ÖSYM | ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri | Aday İşlemler Sistemi (AİS) | Adana Sınav Binaları Haritası | Ç.Ü. Balcalı Yerleşke Haritası | AÖF Adana İl Sınav Koordinatörlüğü Ana Sayfa
  İletişim | Görevlilerin Dikkatine 
 
 
 
  İl Sınav Koordinatörlüğü Görevli İşlemleri İadeden Görev Talebi Sınav Takvimi ÖSYM Başvuru Merkezleri Mevzuat  
 
  Kurye Takip Sistemi
  ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS)
  Görevlilerin Dikkatine
  Sayın Bina Yöneticisi
  Sayın Salon Görevlileri
  Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi

> Görevli İşlemleri  >  Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi        

Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları

(Yrd.Doç., Öğr.Gör., Arş.Gör. veya MEB Okulları Müdür Yrd.'ları olabilir)Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi görevleri sınav öncesi ve sınav günü olmak üzere iki bölümden oluşur.


Sınav Öncesi Görevleri;

Görevli olduğunu görevli işletim sisteminden (GİS) öğrenmesi sonrasında sınav koordinatörlüğü ile bağlantıya girerek görevli olduğu sınav binasında denetim görevi olup olmadığı bilgisi ile sınav koordinatörlüğünde yapılacak olan eğitime katılım bilgilerini alır.

Sınav Binasında Denetim görevi yok ise; eksiklerin sınav öncesindeki Cuma günü tamamlamak kaydı ile görevli olduğu binadaki analog satleri, tüm kamera aparatlarını ve iletişim ile ilgili cihazları kontrol eder. Eksik olan saat ve  aparatları Sınav Koordinatörüne bildirerek giderilmesini ister.

Sınav Binası Denetim görevi de var ise,

 1. Sınav Koordinatörlüğünün Yönetim İşlemleri Sisteminde (YİS) ‘’Sınav bina ve görevlilerine ilişkin genel bilgiler’’ menüsünden döktüğü görevli olduğu binaya ait bilgileri teslim alır.

Görevli olduğu sınav binasında ÖSYM tarafından kendisinden istenen denetim görevinin kapsamını öğrenir.

2. Görevli olduğu bina ile ilgili salon bilgileri, adayların oturma düzenini gösteren listeleri kontrol eder ve Denetimleri esnasında gördüğü eksiklikleri giderilmesi için Sınav Koordinatörlüğü ile koordineli çalışarak, ÖSYM standartlarına uygunluğunu sağlar ve yazılı olarak sınav koordinatörlüğüne rapor eder.

3. Okulun adı ile kayıtlardaki adının ve adresinin doğruluğunu kontrol eder.

4. Kendisine geri dönüşüm için sınav koordinatörlüğü tarafından verilen zamana kadar görevli olduğu binaya bizzat giderek denetim görevi için salonları tek tek gezer.  Bu denetimde, binanın sınav yapmaya uygun olup almadığını, saatlerin çalışır durumda olup olmadığını, salon kapasitelerinin doğru belirlenip belirlenmediğini, salonların ÖSYM kayıtlarında yer alan oturma düzenlerine uygun olup olmadığını ve bu salonların ÖSYM standartlarına uygun olup olmadığını, Bina Sınav sorumlusu için uygun bir mekanın tahsis edilip edilmediğini kontrol eder. 

5. Binanın giriş ve çıkışlarının kayıtlardaki ile uyumlu olup olmadığına bakar.

6. Eğer gerekli olur ise salon tanıtım kartlarının ve ilgili yönlendirme levhalarının asılı olup olmadığını kontrol eder.

7. Başkanlığın talep ettiği diğer denetim görevlerini yürütür.

8. Denetim sonrasındaki tüm bulgu ve bilgileri yazılı olarak ÖSYM’ye iletir.  Özellikle salon bilgilerindeki eksikliklerin olması durumunda kendisine verilen telefon numarasından Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığını acilen arayarak telefonla da bilgi verir.

 

Sınav Günü Görevleri;

1. Sınav günü sınav saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binaya gelerek sınav salonlarını kontrol eder. Bina ve salon tanıtım formları ile kullanılacak cihazların aparatlarında eksiklik var ise bina sınav sorumlusunun bilgisi dâhilinde sınav koordinatörlüğü ile iletişime geçerek eksikliklerin giderilmesini sağlar.

2. Bina kapısında kamera ve el detektörlerinin şehir içi nakil kuryesinden imza karşılığı teslim alınması sırasında kamera-el detektörü kutu/kutularının BSS odasına taşınmasına refakat eder.

3. Bina sınav sorumlusundan kamera-detektörü kutularını imza karşılığı teslim alarak sırasıyla, BSS odası, bina girişi kameralarını takarak emniyet görevlilerine el detektörlerini imza karşılığı teslim eder. Bu işlemler sonrasında en uzak sınav salonundan başlamak kaydı ile kameraları (kamera üzerinde yazan salona) aparatlarına takarak analog saat ile aynı zamanı göstermesini sağlayarak çalışır duruma getirir.

4. Binadaki internet, telefon, bilgisayar ve diğer iletişim araçlarının bağlantısının kesildiğini kontrol eder.

5. Sınav başlamadan 15 dakika önce bitirilmek üzere salonların tek tek dolaşılarak salondaki kameraların, dijital ve analog saatleri çalıştıklarının kontrol eder.

6. Acil durumlarda bina sınav sorumlusunun vereceği diğer iş ve işlemleri yapar.

7. Sınav süresinin sona ermesinden sonra, salondaki sınavın bitmesi ve evrakın salondan çıkması kaydı ile en uzak salondan başlayarak kameraların toplar.

8. Bina girişinde emniyet görevlilerinden detektörlerinin imza karşılığı geri teslim alır.

9. Bina sınav sorumlusu odasındaki kameranın binaya ait kutuların tamamının kilitlemesinden sonra toplanarak kutuya konulması ve kamera-el detektörü kutu/kutularının kilitlenerek bina sınav sorumlusuna imza karşılığı teslim eder.

10. Sınav evrakı kutularının Bina sınav sorumlu tarafından şehir içi nakil görevlisine teslimi sırasında kamera-el detektörü kutu/kutularının imza karşılığı teslim edilmesi sırasında refakat eder.

11. Başkanlığın ilgili sınav için kendisine belirlediği diğer görevleri yürütür.

12. Sınav sonrasında GİS sistemi üzerinden görevi gerçekleştirilmesi ve yaşanan olayları yazılı olarak rapor eder.ÖSYM Adana İl Sınav Koordinatörlüğü
Çukurova Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Yanı, 01330 Balcalı-Adana
Tel: 0322-338 63 77     Faks: 0322-338 63 76     E-mail: osym@cu.edu.tr
 Ziyaretçi Sayısı: 43956